Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2017/007876

09.01.2018

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Zväčšenie vodnej plochy na rybníku „Nový I“ a vykonanie udržiavacích prác na ostatných rybníkoch

Žiadateľ: Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, ul. Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu v zmysle § 6 ods. 4 zákona

Žiadosť doručená dňa: 04.01.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.klucarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.