hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP1-2017/047017

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Projekt „Svätá Mária – zriadenie TS, VN, úprava NN“

Žiadateľ: EL PRO KAN, s.r.o., M. R Štefánika 212/181,093 01 Vranov nad Topľou

Predmet žiadosti: Vydanie odborného stanoviska vo forme rozhodnutia k projektu „Svätá Mária – zriadenie TS, VN, úprava NN“

Žiadosť doručená dňa: 14.11.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.klucarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.