hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP1-2016/043860

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) upovedomujeme o nasledovnom začatom správnom konaní:

Žiadateľ: ER STAVING s.r.o., Šafárikova 39, 048 01 Rožňava

Predmet žiadosti: žiadosť o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 28 zákona o OPaK k projektovej dokumentácii „Kultúrno spoločenské centrum – novostavba k. ú. Slavec č. KN 457/1.

Žiadosť doručená dňa: 25.10.2016

V zmysle § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame potvrdiť elektronickou formou na e-mailovú adresu záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní najneskôr do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.