hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP1-2016/042608

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v NP Slovenský kras a na časti územia NPR Domické škrapy.
Žiadateľ: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
Predmet žiadosti: žiadosť o vydanie príslušných súhlasov a povolenie príslušných výnimiek v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovensko-Maďarsko 2014-2020 „Rozvoj liečebného turizmu v jaskyniach svetového dedičstva Slovenského a Aggtelegského krasu“ v NP Slovenský kras a na časti územia NPR Domické škrapy.

Žiadosť doručená dňa: 17.10.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.