hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP1-2016/025340

 

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na území Národného parku Slovenský raj, PR Malé Zajfy a NPR Stratená.
Žiadateľ: Ing. Katarína Žišková, Teplička 299, 052 01 Spišská Nová Ves
Mgr. Jana Ryšavá, Dolný Smokovec 67, Vysoké Tatry
Predmet žiadosti: Povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. e) a § 14 ods. 1 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na usporiadanie verejného športového podujatia „Dogtrek v Slovenskom raji 2016“, t.j. súťažná pešia turistika so psom, ktorý je uviazaný na postroji k pretekárovi. Uvedené športové podujatie je plánované na 10.09.2016 po značených turistických chodníkoch v dĺžke 40 km, resp. kratšia trasa v dĺžke 15 km na území NP Slovenský raj, PR Malé Zajfy a NPR Stratená.
Žiadosť doručená dňa: 23.05.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.