hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2016/024078

 

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákone o OPaK na území ochranného pásma Národného parku (NP) Slovenský raj a súčasne na území Chráneného vtáčieho územia Slovenský raj.
Žiadateľ: JURMI, s. r. o., Plavnica 22, 065 45 Plavnica
Predmet žiadosti: Žiadosť o súhlas v zmysle § 13 ods. 2 písm. f) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) na vykonávanie banskej činnosti v dobývacom priestore Spišské Tomášovce, ktorý sa nachádza na území ochranného pásma NP Slovenský raj (2. stupeň ochrany v zmysle zákona o OPaK) a súčasne na území Chráneného vtáčieho územia Slovenský raj.
Žiadosť doručená dňa: 11.05.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.