Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2016/015924

11.03.2016

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Žiadateľ plánuje realizovať pamiatkový (archeologický) výskum na vedecké a dokumentačné účely

Žiadateľ: Občianske združenie Andreas Cházár- Andreas Cházár Jólészi Polgári Társulás, Mlynská 284, 049 45 Jovice

Predmet žiadosti: Udelenie súhlasu v zmysle § 14 ods. 2 písm. f) zákona o OPaK na vykonávanie technických geologických prác

Žiadosť doručená dňa: 10.03.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.klucarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.