hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP1-2016/015172

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Vykonávanie vzdelávacích exkurzií v NP Slovenský kras

Žiadateľ: Mgr. Andrea Miškufová – EduTrek Slovakia, Titogradská 17, 040 23 Košice

Predmet žiadosti: povolenie výnimiek v území s 2. a 3. stupňom ochrany v zmysle zákona o OPaK, a to konkrétne:
A: pre územie s druhým stupňom ochrany v zmysle:

  1. §13 ods. 1 písm. a) zákona o OPaK na vjazd a státie s motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, snežným skútrom alebo záprahovým vozidlom, najmä vozom, kočom alebo saňami, na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty a miestnej komunikácie, parkoviska, čerpacej stanice, garáže, továrenského, staničného alebo letištného priestoru,
  2. § 13 ods.1 písm. b) zákona OPaK na vjazd a státie s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie, účelovej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy.

B: pre územie s tretím stupňom ochrany v zmysle:

  1. § 14 ods.1 písm. b) zákona OPaK na vchádzanie alebo státie s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy; § 13 ods. 3 platí rovnako,
  2. § 14 ods.1 písm. c) zákona OPaK na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce,
  1. § 14 ods.1 písm. d) zákona OPaK na táborenie, stanovanie, bivakovanie, jazdenie na koni, zakladanie ohňa mimo uzavretých stavieb, lyžovanie, vykonávať horolezecký alebo skalolezecký výstup, skialpinizmus alebo iné športové aktivity za hranicami zastavaného územia obce,
  2. § 14 ods.1 písm. e) zákona OPaK na organizovanie verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí, ako aj iné verejnosti prístupné spoločenské podujatie.

Žiadosť doručená dňa: 04.03.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.klucarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní