hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP1-2016-014538

 

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území NP Slovenský raj.
Žiadateľ: Obec Stratená, Stratená 46, 049 71 Stratená
Predmet žiadosti: Povolenie výnimky v zmysle zákona na organizovanie verejného športového podujatia pod názvom „Beh v raji“, ktoré sa uskutoční na území NP Slovenský raj (tretí stupeň ochrany v zmysle zákona) v roku 2016 dňa 28.06. a v roku 2017 dňa 27.05.. Jedná sa o cestný beh o dĺžke 10 km, ktorý povedie po štátnej ceste I/67 z obce Stratená, časť Dobšinská Ľadová Jaskyňa smerom na obec Stratená a späť. Jeden kilometer z uvedenej trasy povedie Stratenským kaňonom po starej asfaltovej ceste okolo tunela.
Žiadosť doručená dňa: 29.02.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.