hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2016/009961

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Projekt „Rekonštrukcia resp. výstavba dočasných približovacích ciest- Lesný celok Ružín a Malá Lodina.“

Žiadateľ: Mestské lesy Košice, a.s., Južná trieda 11, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: Udelenie súhlasu v zmysle §13 ods. 2 písm. c) zákona o OPaK na výstavbu lesných ciest a zvážnic.

Žiadosť doručená dňa: 05.02.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.klucarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.