hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2016/006165

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Realizácii nových turistických chodníkov, ktoré v súčasnej dobe existujú, ale nie sú neevidované

Žiadateľ: Obec Hrhov, 049 44 Hrhov

Predmet žiadosti: Povolenie výnimiek a súhlasov v území s 3. stupňom ochrany v zmysle zákona o OPaK:

  1. Povolenie výnimky podľa § 14 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a) na vjazd a státie s motorovým vozidlom motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, snežným skútrom alebo záprahovým vozidlom, najmä vozom, kočom alebo saňami, na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty a miestnej komunikácie, parkoviska, čerpacej stanice, garáže, továrenského, staničného alebo letištného priestoru,
  2. Povolenie výnimky podľa § 14 ods. 1 písm. c) na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce,
  3. Vydanie súhlasu podľa § 14 ods. 2 písm. a) v znení § 13 ods. 2 písm. g) na umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadeniaza hranicami zastavaného územia obce,
  4. Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 1 v znení § 47 ods. 5 zákona o OPaK na výrub drevín.

Žiadosť doručená dňa: 12.01.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.klucarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.