hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2015/042038

 

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na území prírodnej rezervácie (PR) Muráň
Žiadateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská cesta 9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves-Novoveská Huta

Predmet žiadosti: Povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v § 16 ods. 1 písm. b) a f) zákona na zasahovanie do lesného porastu, poškodzovanie vegetačného a pôdneho krytu a na rušenie pokoja a ticha na území PR Muráň (5. stupeň ochrany) za účelom spracovania náhodnej ťažby v dielcoch č. 166 01, 167A01, 167B00, 168 01, 169 11, 169 21, 314 01, 315 11, 316A01, 316B01, o celkovom množstve 327,44 m3. Predmetná kalamita predstavuje prírastok za roky 2015. Jedná sa prevažne o kalamitu spôsobenú podkôrnym hmyzom. Uvedené dielce sa nachádzajú na LHC Spišská Nová Ves, LUC Lesy Mesta Spišská Nová Ves.

Žiadosť doručená dňa: 11.11.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.