hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2015/041813

 

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území národnej prírodnej rezervácie Kašvár

Žiadateľ: VAPEX, s.r.o. Ladmovce, 076 34 Ladmovce, IČO: 36 184 748

Predmet žiadosti: Predĺženie platnosti rozhodnutia Krajského úradu životného prostredia Košice č. 2007/00885 zo dňa 21.12.2007, ktorým bola spol. VAPEX s..r.o. Ladmovce za stanovených podmienok povolená výnimka zo zákazov ustanovených v § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. j) zákona na realizáciu banskej činnosti v DP Ladmovce II, ktorý sa nachádza na území NPR Kašvár (5. stupeň ochrany v zmysle zákona).

Štátna prírodná rezervácia Kašvár bola v roku 1993 Vyhláškou MŽP SR č. 83/1993 z 23. marca 1993 o štátnych prírodných rezerváciách rozšírená. Touto vyhláškou bol už určený DP Ladmovce II začlenený do NPR Kašvár (územie s 5. najvyšším stupňom ochrany) aj napriek skutočnosti, že sa tam realizovala banská činnosť.

Žiadosť doručená dňa: 09.11.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.