hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2015/036870

 

 

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: K projektu „Projekt na zlepšenie zdravotného stavu lesov – Lesy mesta Spišská Nová Ves“.

Žiadateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves, Novoveská cesta 9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves- Novoveská Huta

Predmet žiadosti: Ide o vydanie odborného stanoviska vo forme rozhodnutia k projektu „Projekt na zlepšenie zdravotného stavu lesov – Lesy mesta Spišská Nová Ves“ v k. ú. Spišská Nová Ves, Hnilčík, Hnilec, Mlynky.

Žiadosť doručená dňa: 29.09.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.rothova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.