hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1/2015/036039

 

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: „Protipožiarna lesná cesta Dúbravy - prestavba, II. etapa, Protipožiarna lesná cesta Lipy - prestavba, Protipožiarna lesná cesta Šafárka – prestavba“

Žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo Teplička, 052 01 Teplička 145

Predmet žiadosti: Ide o vydanie odborného stanoviska vo forme rozhodnutia k projektu „Protipožiarna lesná cesta Dúbravy - prestavba, II. etapa, Protipožiarna lesná cesta Lipy - prestavba, Protipožiarna lesná cesta Šafárka – prestavba“ v zmysle § 28 ods. 4 zákona o OPaK.

Žiadosť doručená dňa: 23.09.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.klucarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.