domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KE-OSZP1-2015/033845

 

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Projekt „Revitalizácia a obnova lesných spoločenstiev, ozdravné opatrenia v lesoch – Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o.“.

Žiadateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o., Novoveská cesta 9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta

Predmet žiadosti: Ide o vydanie odborného stanoviska vo forme rozhodnutia k projektu „Revitalizácia a obnova lesných spoločenstiev, ozdravné opatrenia v lesoch – Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o.“ v zmysle § 28 ods. 4 zákona o OPaK.

Žiadosť doručená dňa: 02.09.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.klucarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.