hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2015/006335

 

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov a vydanie súhlasu na realizáciu činnosti v NPR Morské oko.
Žiadateľ: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru, odbor poriadkovej polície pohotovostný policajný útvar, Kuzmányho 8, 040 02 Košice
Predmet žiadosti:
· vydanie súhlasu v zmysle § 16 ods. 2 v znení § 13 ods. 2 písm. j) zákona o OPaK na vykonávanie výcviku a s ním súvisiacej činnosti potápačov Policajného zboru, odboru poriadkovej polície pohotovostného policajného útvaru Košice za hranicami zastavaného územia obce na území NPR Morské oko (piaty stupeň ochrany v zmysle zákona o OPaK), ktorého účelom je vykonávanie záchranných prác v prípade vzniku mimoriadnych situácii, spojeného s čistením pobrežných a bentických častí jazera Morské oko,
· povolenie výnimky zo zákazov v zmysle § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. c) zákona o OPaK na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka za hranicami zastavaného územia obce a § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a) zákona o OPaK na vjazd a státie s motorovým vozidlom za hranicami zastávaného územia obce na území NPR Morské oko za účelom realizácie vyššie uvedeného výcviku.
Žiadosť doručená dňa: 16.02.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.