hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2014/051953

 

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone o OPaK na území národnej prírodnej rezervácie (NPR) Prielom Hornádu
Žiadateľ: Urbárske združenie obce Janovce, pozemkové spoločenstvo, Janovce 175, 059 13 Janovce
Predmet žiadosti: Povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v § 16 ods. 1 písm. b) a f) zákona o OPaK na zasahovanie do lesného porastu, poškodzovanie vegetačného a pôdneho krytu a na rušenie pokoja a ticha na území NPR Prielom Hornádu (5. stupeň ochrany) za účelom spracovania náhodnej ťažby v dielci č. 734 o celkovom množstve 60,29 m3.

Žiadosť doručená dňa: 23.12.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.