hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2014/043015

 

VEC

Oznámenie o začatí konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť  o predĺženie  platnosti  rozhodnutia  Krajského  úradu  životného  prostredia  Košice č. 2008/00162 zo dňa 26.02.2009.

Žiadateľ: Obec Háj, 044 02 Háj

Predmet žiadosti:

Predĺženie  platnosti  rozhodnutia  Krajského  úradu  životného  prostredia  Košice č. 2008/00162 zo dňa 26.02.2009, ktorým bola obci Háj povolená výnimka zo zákazov ustanovených v § 14 ods. 1 písm. d) zákona OPaK za účelom zakladania ohňa mimo uzavretých stavieb za hranicami zastavaného územia obce na prevádzku upravených ohnísk pri druhom a treťom Hájskom vodopáde na území Národného parku Slovenský kras (3. stupeň ochrany v zmysle zákona o OPaK).

 

Žiadosť doručená dňa: 20.10.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (rothova.lucia@ke.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.