hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2014/034294

 

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone o OPaK na území Národného parku Slovenský raj v lokalite Kláštorisko

Žiadateľ: Ing. Vladimír Mucha, Gorazdova 29/9, 052 01 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti: Povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v:
· § 14 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a) zákona o OPaK na vjazd a státie s motorovými vozidlami na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty a miestnej komunikácie a parkoviska,
· § 14 ods. 1 písm. e) zákona o OPaK na organizovanie verejnosti prístupného spoločenského podujatia „Pietna spomienka na obete hôr na Kláštorisku“
na území NP Slovenský raj v lokalite Kláštorisko, kde platí tretí stupeň ochrany v zmysle zákona o OPaK.

Žiadosť doručená dňa: 22.09.2014, doplnená 25.09.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.