hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2014/021728

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Žiadateľ plánuje organizovať Medzinárodné Majstrovstvá Slovenska a ALPE ADRIA Cup terénnych motocyklov Enduro, ktoré sa má uskutočniť v dňoch 9.-10.08.2014 v lokalite Jahodná.

Žiadateľ: SPORT CENTRUM ENDURO KLUB, Floriánka 19, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: Ide o udelenie súhlasu na organizovanie verejných športových podujatí za hranicami zastavaného územia obce alebo mimo športových a rekreačných areálov na to určených v zmysle §13 ods. 2 písm. k) zákona o OPaK a na udelenie výnimky na vjazd a státie motorovým vozidlom za hranicami zastavaného územia obce v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona o OPaK (2. stupeň ochrany) v súvislosti s organizovaním športového podujatia- motocyklových pretekov v časti územia SKUEV 0328 Stredné Pohornádie a v CHVÚ Volovské vrchy dotknutého trasou pretekov.

Žiadosť doručená dňa: 02.06.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (rothova.lucia@ke.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Ing. Jaroslav Jeremiaš
vedúci oddelenia