hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2014/020886

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme nasledovné začaté správne konanie:

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone o OPaK na území NPR Morské oko
Žiadateľ: Lesy SR, š.p., OZ Sobrance, Kúpeľská 69, 073 01 Sobrance
Predmet žiadosti:
Povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v § 16 ods. 1 písm. b) a f) zákona o OPaK na zasahovanie do lesného porastu, poškodzovanie vegetačného a pôdneho krytu a na rušenie pokoja a ticha na území Národnej prírodnej rezervácie Morské oko (piaty stupeň ochrany v zmysle zákona o OPaK), za účelom spracovania vetrovej kalamity v rozsahu 58,93 m3.

Žiadosť doručená dňa: 27.05.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.