hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2014/013575-1

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o  povolenie výnimky zo zákazov, ustanovených v 2. a 3. stupni ochrany na vjazd a státie s motorovým vozidlom, na pohyb mimo turistického chodníka a na organizovanie verejného telovýchovného, športového a turistického podujatia pre preteky v orientačnom behu, súhlasu na organizovanie športového podujatia a umiestnenie krátkodobých prenosných zariadení, potrebných pre preteky v orientačnom behu, ako ekologické toaletné zariadenia a provizórne sprchy, predajné stánky, prenosné značiace zariadenia na tieto podujatia:

1. Majstrovstiev SR na Izre v termíne 8.-14.5.2014

2. Pohára Slovenského krasu v NP Slovenský kras-na Plešiveckej a Silickej planine v termíne

29.7.- 6.8.2014

3. Oblastného rebríčka v NP Slovenský kras - na Silickej planine v termíne 25.-27.4.2014

Žiadateľ: Akademik TU Košice- klub orientačného behu, Watsonova 4/A, Košice

Žiadosť doručená dňa: 1.3.2014

V zmysle § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou na e-mailovu adresu basistova.zlatica@ke.vs.sk záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní najneskôr do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.