hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2014/00224-1

 

Žiadosť o  povolenie výnimky z podmienok územnej ochrany v NP Slovenský raj za účelom obnovy a údržby sprístupňovacích zariadení.

Žiadateľ: DREVOSTAVBY D.Ľ.J., Dobšinská ľadová jaskyňa 049 71 Stratená

Predmet žiadosti: povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v:

- § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. c) zákona o OPaK na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka,

- § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a) zákona o OPaK na vchádzanie a státie s motorovým vozidlom na pozemky na hranicami zastavaného územia obce, mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie, účelovej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy,

- § 16 ods. 1 písm. f) zákona o OPaK na rušenie pokoja a ticha,

- § 16 ods. 1 písm. b) zákona o OPaK na zasiahnutie a poškodenie vegetačného a pôdneho krytu,

- a súhlasu v zmysle § 16 ods. 2 písm. a) v znení § 14 ods. 2 písm. d), § 15 ods. 2 písm. a) v znení § 14 ods. 2 písm. d), § 14 ods. 2 písm. d) zákona o OPaK na let lietadlom, ktorých výška letu je menšia ako 300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 m od lietadla,

Žiadosť doručená dňa: 12.03.2014

V zmysle § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou na adresu záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní najneskôr do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.