hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2014/00136

 

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone o OPaK na území NPR Zádielska tiesňava - NP Slovenský kras.
Žiadateľ: PLUM s.r.o., Hviezdoslavova 24, 045 01 Moldava nad Bodvou
Predmet žiadosti:
Povoleniu výnimky zo zákazov ustanovených v § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. c) a d) a § 14 ods. 1 písm. c) a d) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka za hranicami zastavaného územia obce a na vykonávanie iných športových aktivít – prevádzkovanie mobilných lanových aktivít (výstupov a zostupov) na území NPR Zádielska tiesňava (5. stupeň ochrany), ktorá sa nachádza v NP Slovenský kras (3. stupeň ochrany). Výnimka je požadovaná za účelom trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu v NP Slovenský kras.

Žiadosť doručená dňa: 31.01.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.