hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2014/00064

 

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákone o OPaK na území Brzotínskych rybníkov, ktoré sa nachádzajú sa v ochrannom pásme NP Slovenský kras.
Žiadateľ: Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina
Predmet žiadosti: súhlas v zmysle § 6 ods. 4 zákona o OPaK na zmenu stavu mokrade, t.j. na ťažbu (odstránenie) vodných porastov v okrajových častiach Brzotínskych rybníkov a čiastočnom odťažení sedimentu z rybničného dna a litorálnych častí rybníkov za účelom zväčšenia vodnej plochy na zlepšenie podmienok na chov rýb. Brzotínske rybníky sa nachádzajú na území ochranného pásma NP Slovenský kras - druhý stupeň ochrany.

Žiadosť doručená dňa: 27.12.2013