hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2013/00244

 

Vec

Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o  predĺženie rozhodnutia , ktorým sa udelila v roku 2011 výnimka z podmienok územnej ochrany v NP Slovenský raj za účelom údržby sprístupňovacích zariadení.

Žiadateľ: Obec Smižany, Nám. M. Pajdušáka 50/1341, 053 11 Smižany

Predmet žiadosti: povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone o OPaK za účelom obnovy sprístupňovacích technických zariadení na území NP Slovenský raj (3. stupeň ochrany), v jeho ochrannom pásme (2. stupeň ochrany) a v NPR Kyseľ a NPR Zejmarská roklina (5. stupeň ochrany), v k.ú. Smižany a v povodí Bieleho potoka, ktoré sa nachádzajú na spoločnej hranici katastrov obce Smižany a Letanovce. Ide o výmenu, resp. opravu poškodených technických zariadení, umiestnenie nových drevených lávok, resp. iných prác, súvisiacich s ich obnovou).

Žiadosť doručená dňa: 9.12.2013

V zmysle § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou na e-mailovu adresu basistova.zlatica@ke.vs.sk záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní najneskôr do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.

Ing. Jaroslav Jeremiaš

vedúci oddelenia