hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2013/00170

 

Žiadosť o výnimku zo zákazov a súhlas na výskum v zmysle zákona o OPaK na území NP Slovenský kras a jeho ochranného pásma.
Žiadateľ: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Hviezdoslavova 3, 041 36 Košice
Predmet žiadosti:
1. Súhlas v zmysle § 56 ods. 1 zákona o OPaK na prieskum a monitoring biotopov veľkých šeliem v období od 2013 - 2014 na území Národného parku Slovenský kras a jeho ochranného pásma (druhý a tretí stupeň ochrany v zmysle zákona o OPaK) v rámci programu cezhraničnej spolupráce a v spolupráci s Národným parkom Aggtelek a Správou Národného parku Slovenský kras (projekt HUSK/1101/2.2.1/0036). Cieľom prieskumu je vyhľadávať miesta pobytu veľkých šeliem a monitorovať tento priestor.
2. Povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v:
a. § 14 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a) a § 13 ods. 1 písm. a) zákona o OPaK na vjazd a státie s motorovým na pozemky za hranicami zastavaného územia obce,
b. § 14 ods. 1 písm. c), h) zákona o OPaK na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce a na zber rastlín vrátane ich plodov,
c. § 34 ods. 1 písm. a), b) zákona o OPaK, trhať, zbierať, držať a prepravovať chránené druhy rastlín,
d. § 35 ods. 1 písm. a), b), c), d) a f) zákona o OPaK, chytať, rušiť, zbierať držať a prepravovať chránené druhy živočíchov

za účelom realizácie uvedeného výskumu na území Národného parku Slovenský kras a jeho ochranného pásma (druhý a tretí stupeň ochrany v zmysle zákona o OPaK).

Žiadosť doručená dňa: 08.11.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.