Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2013/00036

04.10.2013

 

Žiadosť o výnimku z podmienok územnej ochrany na území NPR Kyseľ, Suchá Belá, Piecky.
Žiadateľ: Lesy SR, š.p., Banská Bystrica, v zastúp. Ing. Dušanom Timkom, riaditeľom OZ Prešov, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov
Predmet žiadosti: Povolenie výnimky z podmienok územnej ochrany ustanovených v § 16 ods. 1 písm. f) a g) zákona o OPaK na rušenia pokoja a ticha a na lov a usmrtenie živočícha (5 ks kamzíka vrchovského alpského pôvodu) na území národných prírodných rezervácií Kyseľ, Suchá Belá, Piecky (NP Slovenský raj), nachádzajúcich v poľovnom revíri Slovenský raj za účelom regulácie početnosti kamzičej populácie alpského pôvodu a zamedzeniu ich migrácie z NP Slovenský raj do NP Nízke Tatry.

Žiadosť doručená dňa: 03.10.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.