Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2013/000021

04.10.2013

 

Na základe Vašich žiadostí Vás v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) upovedomujeme o nasledovnom začatom správnom konaní:

Žiadateľ: Obec Hrabušice, Hlavná 171, 053 15 Hrabušice

 

Predmet žiadosti: vydanie rozhodnutia, ktorým sa rozhoduje o udelení výnimky a súhlasu v zmysle zákona o OPaK na organizáciu jednodňového športového podujatia - zimného bežkárskeho prechodu na území NP Slovenský raj, konkrétne v lokalite:

1. Píla – sedlo Kopanec (po súčasnej cyklotrase)

2. Píla - Palc – Malá Poľana – Veľká Poľana – Glac – Juhásová – Nižná Roveň – Vyšná Roveň – lúka pod Lipovcom – Štrbáková – Kopanec - Píla

Žiadosť doručená dňa: 2.10.2013

V zmysle § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou zlatica.basistova@ke.vs.sk záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní najneskôr do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.