hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSDZP-2016/024065

 

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na území NP Slovenský raj (3. stupeň ochrany v zmysle zákona)
Žiadateľ: Team Drobci, Tatranská 8, 052 01 Spišská Nová Ves
Predmet žiadosti: Žiadosť o súhlas v zmysle § 14 ods. 1 písm. e) zákona na organizovanie verejného športového podujatia – bežecké preteky na území NP Slovenský raj (3. stupeň ochrany v zmysle zákona), ktoré sa uskutočnia prvý septembrový víkend v roku 2016 a v roku 2017.
Žiadosť doručená dňa: 11.05.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.