hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OPK/2013/418

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu ustanoveného v zákone o OPaK

na území OP NPR Senné rybníky.

Žiadateľ: DONA, s.r.o. Veľké Revištia, 072 42 Veľké Revištia

Predmet žiadosti: Udelenie súhlasu podľa § 15 ods. 2 v znení § 13 ods. 2 písm. o) zákona o OPaK na vypustenie rybníkov rybnej sústavy Iňačovce, ktoré sa nachádzajú na území ochranného pásma NPR Senné rybníky so 4. stupňom územnej ochrany (K1 – K5, V1, V4-V6, V9, V10) a na území, kde platí 1. stupeň územnej ochrany (CH12) v zmysle zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Celé územie je súčasťou Chráneného vtáčieho územia (CHVÚ) Senianske rybníky SKCHVU015 vyhláseného vyhláškou MŽP SR č. 436/2009 Z.z. s účinnosťou od 01.11.2009.

Žiadosť doručená dňa: 29.01.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (hlubenova.viera@ke.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.