hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2015/023403

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 3 ks drevín rastúcich na ul. Cottbuská 18-24 v Košiciach

Žiadateľ: MČ Košice – Sídlisko KVP

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 2 ks drevín druhu Tuja s obvodom kmeňa 16 a 45 cm a 1 ks dreviny druhu Borovica s obvodom kmeňa 99 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou rastúce na pozemku parc. č. 3755/712 v kat. úz. Grunt. Dôvodom výrubu u tují je skutočnosť, že rastú v tesnej blízkosti obytného domu a svojou výškou začínajú spôsobovať tienenie bytov na 1 posch. Taktiež svojim koreňovým spôsobujú narúšanie obvodového plášťa obytného domu a priľahlých chodníkov. Borovica rastie v tesnej blízkosti obytného domu v miernom svahu. Svojou výškou spôsobuje tienenie bytov až do výšky 3. posch. Zároveň jej koreňový systém narúša obvodový plášť obytného domu. V blízkosti uvedených drevín sú vedené inžinierske siete, šachty.

Žiadosť doručená dňa: 01.06.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.