hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2014/049803

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub drevín rastúcich v lokalitách ulíc: Lesnícka 15, Obrody 3-5, Diamantová 17, Mikovíniho 53-55, Ľudová 7-9, Orgovánová 6, Mikovíniho 3.

Žiadateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 2 ks drevín (Cypruštek Lawsonov) rastúcich na pozemku parc. č. 1482 na ul. Lesnícka č. 15, 1 ks dreviny (Jabloň) rastúcej na pozemku parc. č. 544/1 na ul. Obrody č. 3-5, 2 ks drevín (Jabloň) rastúcich na pozemku parc. č. 4377/2 na ul. Diamantová č. 17, 2 ks drevín (Čerešňa) rastúcich na pozemku parc. č. 4971/1 na ul. Mikovíniho č. 53-55, 2ks drevín (Smrek) rastúcich na pozemku parc. č. 540/1 na ul. Ľudová č. 7-9, 1 ks dreviny (Smrekovec) rastúcej na pozemku parc. č. 2993/1 na u. Orgovánová č. 6, 2ks drevín (Smrek) rastúcich na pozemku parc. č. 4810/1 na ul. Mikovíniho č. 3. Dôvodom výrubu drevín je zlý zdravotný stav drevín, bezprostredne ohrozenie zdravia osôb a nevhodná výsadba bezprostredne pri bytových domoch.

Žiadosť doručená dňa: 04.12.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.