hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2014/046651

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub drevín rastúcich na ul. Moldavská 35, 33 a Michalovská - garáže.

 

Žiadateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

 

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa  § 47 ods. 3  zákona o OPaK na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku parc. č. 2599/73,  1 ks dreviny rastúcej na pozemku 2599/74, 2 ks drevín rastúcich na pozemku parc. č. 1393/1 v kat. úz. Terasa . Jedná sa o dreviny druhu Borovica čierna s obvodmi kmeňov 81 cm a 74 cm, Javorovec s obvodom kmeňa 48 cm a Jabloň s obvodom kmeňa 54 cm, ktoré rastú na pozemkoch  vo vlastníctve Mesta Košice v MČ Košice - Západ. Dôvodom výrubu je tienenie prízemných bytov resp. skutočnosť, že stromy vyrastajú spod steny garáže.

 

Žiadosť doručená dňa: 13.11.2014

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@ke.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.