hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2014/021451-1

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o  povolenie súhlasu a výnimky zo zákazov na území NP Slovenský raj, lokalita Piecky – Malá Poľana a súčasne v SKUEV Slovenský raj.

Žiadateľ: Obec Hrabušice, Hlavná 151, 053 15 Hrabušice

Predmet žiadosti:

1. vydanie súhlasu v zmysle § 14 ods. 2 písm. a) v znení § 13 ods. 2 písm. i) zákona o OPaK na budovanie a vyznačovanie náučného chodníka na území NP Slovenský raj, v lokalite Piecky

2. povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v:

a. § 14 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 2 písm. g) zákona o OPaK na umiestnenie informačného zariadenia – 1 ks smerovníka v lokalite vrch rokliny Piecky (3. stupeň ochrany)

Žiadosť doručená dňa: 02.06.2014

V zmysle § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou na e-mailovu adresu basistova.zlatica@ke.vs.sk záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní najneskôr do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.