hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2013/997

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 
Žiadosť o vydanie súhlasu na výskum tzv. „studenovodných gejzírov“ na území NPP Herliansky gejzír.


Žiadateľ: Maďarská akadémia vied, Inštitút nukleárneho výskumu, Hertelendi laboratórií environmentálnych štúdií, H-4026 Debrecen 4026, Ben tér 18/C, Maďarsko

Predmet žiadosti: vydanie súhlasu v zmysle § 56 ods. 1 zákona o OPaK na výskum tzv. „studenovodných gejzírov“ na území NPP Herliansky gejzír. Predmetný výskum je zameraný  na terénny výskum, terénne meranie a odber vzoriek vody. Na území NPP Herliansky gejzír platí piaty stupeň ochrany v zmysle zákona o OPaK

Žiadosť doručená dňa: 15.03.2013

 
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK je potrebné do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.