hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2013/2075

 

Žiadosť o vydanie súhlasu a povolenie výnimky zo zakázaných činnosti v zmysle zákona o OPaK na území Národného parku (NP) Slovenský raj.

Žiadateľ: Obec Hrabušice, Hlavná 171, 053 15 Hrabušice, IČO: 00 329 151

Predmet žiadosti:

1.      vydanie súhlasu v zmysle § 14 ods. 2 písm. a) v znení § 13 ods. 2 písm. g) a § 14 ods. 2 písm. b) zákona o OPaK na umiestnenie informačného a propagačného zariadenia na území národného parku (NP) Slovenský raj a v jeho ochrannom pásme,

2.      povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v:

a.    § 14 ods. 1 písm. b) zákona o OPaK na vjazd a státie s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej a účelovej komunikácie,

b.    § 14 ods. 1 písm. c) zákona o OPaK na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce,

c.    § 14 ods. 1 písm. e) zákona o OPaK na organizovanie verejného športového podujatia,

d.    § 14 ods. 1 písm. f) zákona o OPaK na použitie zariadenia spôsobujúceho svetelné a hlukové efekty v lokalite Podlesok

na území NP Slovenský raj (3. stupeň ochrany) za účelom usporiadania 10. ročníka preteku horských bicyklov „Cyklomaratón Slovenský raj“, ktorý je plánovaný dňa 14.09.2013.

Štart aj cieľ pretekov je na Podlesku. Športové podujatie je plánované z Podleska lesnou cestou na Kláštorisko, z Kláštoriska lesnou cestou ponad roklinu Kyseľ na Mláky, odtiaľ po lesnej ceste na Žliabky (vrch Suchá Belá), ďalej po lesnej ceste smerom na Podlesok, pred Podleskom sa trať stáča vľavo smerom na tiesninu Hágy, ďalej po lesnej ceste na lokalitu Konzeif a odtiaľ po poľných cestách a lesnej ceste k hotelu Slovenský raj a na Podlesok, kde trať končí.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (barabasova.darina@ke.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.