hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2013/1971

 

Na základe Vašich žiadostí Vás v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) upovedomujeme o nasledovnom začatom správnom konaní:

Žiadateľ: FUN kolobežky s.r.o. Hrabušice, Hlavná 832/200

 

Predmet žiadosti: vydanie rozhodnutia, ktorým by bola povolená výnimka zo zákazov ustanovených v § 14 ods. 1 písm. a) v znení v § 13 ods. 1 písm. a) zákona o OPaK na vjazd a státie s motorovým vozidlom s prívesným vozíkom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce – konkrétne na lesnú cestu Podlesok - Suchá Belá vrch, ktorá sa nachádza v NP Slovenský raj (3. stupeň ochrany) za účelom vývozu kolobežiek, ktoré by používali turisti na kolobežkovanie po ceste vrchu Suchá Belá – Vtáči hrb – Nad Podleskom - Podlesok.

Žiadosť doručená dňa: 9.07.2013

V zmysle § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou basistova.zlatica@ke.kuzp.sk záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní najneskôr do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.