hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2013/1832

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na vyznačenie cyklotrasy v k.ú. mesta Dobšiná


Žiadateľ: Mesto Dobšiná, zast. primátorom
Predmet žiadosti: udelenie súhlasu v zmysle § 14 ods. 2 písm. a) v znení § 13 ods. 2 písm. i) na budovanie a vyznačenie cyklotrasy podľa zákona o OPaK v katastrálnom území mesta Dobšiná, ktorá v krátkom úseku zasahuje do územia Národného parku Slovenský raj.

Žiadosť doručená dňa: 07.03.2013
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (hlubenova.viera@ke.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.