Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/1310

25.04.2013

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o povolenie výnimky a udelenie súhlasu,
na území NP Slovenský kras a NPR Zádielska tiesňava.

Žiadateľ: Obec Bôrka, Bôrka 5, 049 42 Drnava
Predmet žiadosti: Povolenie výnimky v zmysle § 16 ods. 1 písm. a) a f) na zakázané činnosti na území, na ktorom platí piaty stupeň ochrany, v zmysle § 14 ods. 1 písm. a), c), e) a f) na území, na ktorom platí tretí stupeň ochrany, a udelenie súhlasu v zmysle § 14 ods. 2 písm. a), na území NP Slovenský kras a NPR Zádielska tiesňava, kde platí 3. a 5. stupeň územnej ochrany v zmysle zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Žiadosť doručená dňa: 24.04.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (micenko.miroslav@ke.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.