hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2013/1213

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o výnimku zo zákazov a súhlas na výskum v zmysle zákona o OPaK na území NP Slovenský kras.

Žiadateľ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Moyzesova 16, 040 01 Košice.

Predmet žiadosti:

1.    súhlas v zmysle § 56 ods. 1 zákona o OPaK na geomorfologický výskum v chránených územiach s tretím až piatym stupňom ochrany na území NP Slovenský kras. Výskum bude zameraný na morfometrickú charakteristiku závrtov, ich presnú lokalizáciu a zameranie krasových javov planín Slovenského krasu,

2.    povolenie výnimky zo zakázaných činnosti v zmysle a) 16 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. c), 15 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. c) a § 14 ods. 1 písm. c) zákona o OPaK na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka za hranicami zastavaného územia obce v chránených územiach s tretím až piatym stupňom ochrany na území NP Slovenský kras za účelom realizácie uvedeného výskumu.

Žiadosť doručená dňa: 12.04.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK je potrebné do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (barabasova.darina@ke.kuzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.