hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2013/1171

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výstavbu lesnej cesty na území európskeho významu Stredné Pohornádie SKUEV0328.

Žiadateľ:  Mestské lesy Košice a.s., Južná trieda 11, 040 01 Košice

 

Predmet žiadosti: vydanie súhlasu v zmysle § 13 ods. 2 písm. c) zákona o OPaK na výstavbu lesnej cesty Dubina – Žiarska na území európskeho významu Stredné Pohornádie SKUEV0328, kde platí druhý stupeň ochrany v zmysle zákona o OPaK. Účelom predmetnej žiadosti je sprístupnenie porastov. Celková dĺžka navrhovanej zvážnice ja 1550 m, z toho v UEV Stredné Pohornádie je úsek dlhý 550 m a prechádza dielcami č. 79, 80, 81 (parcela č. 877/1 v k.ú. Malá Lodina, LV č. 387) a 87 (parcela č. 867 v k.ú. Malá Lodina, LV č. 422).

Žiadosť doručená dňa: 28.03.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK je potrebné do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (barabasova.darina@ke.kuzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.