domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

2012/02701

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Ján Ferencz, Ostravská 12, Košice

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks smreka rastúceho na parcele č. 1869/74 v k. ú. Čaňa. Výrub drevín je požadovaný z dôvodu ohrozenia nehnuteľnosti. Strom je naklonený.

Žiadosť doručená dňa: 26.12.2012

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (simonakova.zlatica@ks.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.