hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Prehľad projektových zmlúv v rámci výziev ACC01, ACC02 a ACC03 programu SK-Klíma

Ministerstvo životného prostredia SR ako správca programu SK-Klíma uzatvorilo koncom mesiaca február 2021 projektové zmluvy so 6 mestami a 28 školami, ktoré uspeli vo výberovom procese v rámci výziev ACC01, ACC02 a ACC03. Vďaka zvýšenej alokácii na výzvu ACC02 sa v priebehu mesiacov marec – apríl 2021 očakáva uzatvorenie projektových zmlúv s ďalšími 3 mestami z rezervného zoznamu.

Program SK-Klíma spolufinancovaný z Nórskych grantov, grantov EHP a štátneho rozpočtu SR podporí 9 slovenských miest v systematickom plánovaní a  realizácii praktických opatrení na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy sumou takmer 12 miliónov eur. 28 základných a stredných škôl si prerozdelí takmer 1 milión eur na realizáciu projektov zameraných na  zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy formou teoretickej aj praktickej výučby.

Významnou súčasťou programu SK-Klíma je podpora bilaterálnej spolupráce na projektovej úrovni. Mestá zapoja do implementácie svojich projektov spolu 9 partnerov z Nórska a 1 partnera z Islandu. 5 projektov škôl budú realizované v bilaterálnom partnerstve so subjektami z Nórska.

Archív: