Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o projekt v rámci Programu SK-Klíma!

09.12.2019

Ministerstvo životného prostredia SR ako správca programu SK-Klíma vyhlasuje „Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o projekt“ za účelom zostavenia databázy odborných hodnotiteľov. Databáza odborných hodnotiteľov bude zostavená na účely odborného hodnotenia žiadostí o projekt. 

Databáza bude využívaná k procesu odborného hodnotenia pre naplnenie cieľa Programu „Zmiernená zmena klímy a znížená zraniteľnosť voči zmene klímy“, a to pre hodnotenie žiadostí o projekt k vyhlasovaným výzvam na predkladanie žiadostí o projekty.

Uzávierka výzvy je 15. januára 2020.

Znenie výzvy je zverejnené na nasledovnom odkaze:

Výzva na výber OH 12/2019