Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o projekt v rámci programu SK-Klíma je predĺžená!

15.01.2020

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako správca programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) zverejnilo dňa 15. januára 2020 Usmernenie č. 1 k Výzve na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o projekt. Usmernením sa okrem redakčných úprav predlžuje uzávierka výzvy na výber odborných hodnotiteľov do 31. januára 2020.

Usmernenie č. 1 k výzve na výber odborných hodnotiteľov je platné a účinné od 15.1.2020.

Výzva na výber odborných hodnotiteľov v znení Usmernenia č. 1 je zverejnená na nasledovnom odkaze: https://www.minzp.sk/eea/vyzvy/vyzva-vyber-oh12-2019/