hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2013/1014-1

VEC

Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) Vás upovedomujeme o nasledovnom začatom správnom konaní:

Žiadosť o predĺženie rozhodnutia bývalého KÚŽP Košice č. 2012/148 zo dňa 17.5.2012, vydaného pre  KPVaZS Košive na vjazd so snežným skútrom na vyhradenú bežeckú trať v Dobšinskej ľadovej jaskyni, zakreslenú v mapovej prílohe č. 7 Vyhlášky KÚŽP Košice č. 1/2006 o návštevnom poriadku NP Slovenský raj, mimo troch úsekov, ktoré prechádzajú cez lesné pozemky a na príjazdovú trasu, po ktorej sa budú skútre presúvať od Ranča pod Ostrou skalou, kde budú umiestnené k vyhradenej bežeckej trati, kde platí 3. a  5. stupeň ochrany za účelom športovej aktivity a úpravy lyžiarskej bežeckej trate.

Žiadateľ: Klub priaznivcov vodného a zimného skútrovania, Helsinská 22, 040 13, Košice,

Predmet žiadosti: predĺženie výnimky zo zakázaných činnosti

- zo zákazov ustanovených v  § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a) a § 14 ods. 1 písm. a) na vjazd a státie so snežným skútrom na vyhradenú bežeckú trať v DĽJ

Žiadosť doručená dňa: 13.03.2013.

V zmysle § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou basistova.zlatica@ke.kuzp.sk záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní najneskôr do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.