hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Sólymos odcestoval na rokovanie Rady ministrov pre životné prostredie

Hlavným bodom dnešného rokovania Rady ministrov EÚ pre životné prostredie v Luxemburgu je dohoda európskych lídrov v boji proti klimatickej zmene pred blížiacou sa decembrovou klimatickou konferenciou OSN v juhoamerickom Čile. Slovenskú delegáciu na rokovaní vedie podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos.

„Zmierňovanie dôsledkov zmeny klímy si vyžaduje zodpovedný prístup. Som presvedčený, že dosiahnutie klimatickej neutrality nie je možnosť, ale nutnosť. Preto je potrebné naďalej prijímať účinné opatrenia tak na národnej, ako aj globálnej úrovni,“ povedal podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos.

Ministerstvo životného prostredia SR považuje za dôležité deklarovať ambiciózne a konkrétne ciele, medzi ktoré patrí aj klimatická neutralita. Ide o stav, keď sa do ovzdušia vypustí len toľko emisií skleníkových plynov, koľko ekosystémy dokážu zachytiť. Na dosiahnutie uhlíkovej neutrality je potrebné razantnejšie znižovanie emisií skleníkových plynov na globálnej úrovni. Tento cieľ podporuje aj ministerstvo životného prostredia. Dôležité však bude, aby sa tento cieľ plnil aj celosvetovo.

Pre Slovensko bude kľúčová takzvaná Nízkouhlíková stratégia do roku 2030, s výhľadom do roku 2050, na ktorej odborníci envirorezortu pracujú so Svetovou bankou. Práve nízkouhlíková stratégia bude kľúčom k slovenskej klimatickej politike, pretože prinesie konkrétne návrhy opatrení, čísla a údaje. A podľa nich bude možné nastaviť ďalšie kroky tak, aby Slovensko už spomínané bezuhlíkové ciele dosiahlo.

Veľkým posunom je aj Envirostratégia 2030 a transformácia uhoľného regiónu Hornej Nitry. Vďaka tomu sa Slovensko napríklad mohlo na minulotýždňovom klimatickom samite v New Yorku pridať ku aliancii krajín, ktoré nebudú podporovať uhlie.