hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Nový impulz pre obce a mestá. Envirorezort spustil desaťročnú podporu budovania verejných kanalizácií a vodovodov

Necelých 30 percent obcí pod 2-tisíc obyvateľov má vybudovanú verejnú kanalizáciu

Podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos dnes odštartoval výzvu, vďaka ktorej sa obciam a mestám dáva možnosť získať podporu na budovanie vodovodov a kanalizácií. Vyhlásená výzva je reálnym krokom v rámci programu Financovanie rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií s dôrazom pre obce do 2-tisíc obyvateľov. Program ministerstvo životného prostredia presadilo minulý mesiac na vláde, vďaka čomu zaistilo, že minimálne pol miliardy eur najbližších 10 rokov poputuje na budovanie vodárenskej infraštruktúry.

„Voči obciam na Slovensku máme v oblasti investícií do verejných kanalizácií a vodovodov veľký dlh. Som rád, že dnes sa podaril krok, ktorý nám ho umožní postupne splatiť. Na rade sú samosprávy, aby predkladali kvalitné projekty. Verím, že mnohé regióny využijú podanú ruku,“ povedal podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos.

Podľa jeho slov najmä pri investíciách od budovania kanalizácií najmä v menších obciach a mestách má Slovensko čo dobiehať. Dôvodom sú aj záväzky Slovenska pri vstupe do Európskej únie odkanalizovať predovšetkým obce nad 2000 obyvateľov. Preto napríklad z Operačného programu Kvalita životného prostredia nebolo možné podporovať budovanie kanalizácií v menších obciach. Aj na základe toho dnes z 2262 obcí pod 2000 obyvateľov len 615 obcí má vybudovanú verejnú kanalizáciu. Pri vodovodoch je situácia výrazne lepšia, nakoľko verejný vodovod má 85 % obcí.

„Ide o prvý ročník, predpokladáme, že sa zapoja najmä žiadatelia, ktorí už projekt majú, no v minulosti pri uchádzaní sa o podporu neuspeli,“ doplnil riaditeľ Environmentálneho fondu Peter Kalivoda.

Oprávnenými žiadateľmi v rámci odštartovanej výzvy sú obce alebo záujmové združenia právnických osôb, ktorých členmi sú len obce. Žiadateľ môže predložiť jednu žiadosť o poskytnutie dotácie, a to na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu. Maximálna výška dotácie na jednu žiadosť je 5 miliónov eur. pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania zo strany žiadateľa z oprávnených nákladov projektu. Spolufinancovanie zo strany žiadateľa je možné aj podporou formou výhodného úveru z Environmentálneho fondu.

Podporené budú projekty budovania verejných kanalizácií a vodovodov ako napr. budovanie stokovej siete, rekonštrukcia alebo rozšírenie čistiarní odpadových vôd, budovanie vodovodnej siete, ktorá využíva už existujúce vodárenské kapacity alebo malé vodárenské zdroje, budovanie kanalizačných a vodárenských prípojok, ktoré sú na verejnom priestranstve a podobne.

Celá výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity je zverejnená na webovej stránke Environmentálneho fondu: www.envirofond.sk.

Pomôcť slovenským obciam a mestám sa naposledy koncom októbra tohto roku zaviazala vláda SR, keď schválila materiál Financovanie rozvoja verejných vodovodov (s dôrazom pre obce do 2 000 obyvateľov) a verejných kanalizácií (s dôrazom pre obce v aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov) v Slovenskej republike pre roky 2020 – 2030. Podľa tohto dokumentu pôjde najbližších 10 rokov z rozpočtu Environmentálneho fondu, ktorý je rezortnou organizáciou ministerstva životného prostredia, najmenej 500 mil. eur na budovanie kanalizačnej a vodovodnej siete. Pre porovnanie, v súčasnosti fond ročne investuje do tejto oblasti v priemere len 15 miliónov eur ročne. O ďalšie prostriedky na budovanie verejných kanalizácií a vodovodov sa Slovensko bude uchádzať z prostriedkov Európskej únie.